press to zoom

press to zoom
1/1
Established in 2013, Peredur Roberts Ltd is a family-orientated funeral director who cares for you in your time of need with respect and integrity. With offices in both Pentrefoelas and Bala, the company serves areas within Gwynedd and Conwy.
 
Losing a loved one can be a very difficult time, Peredur Roberts and his staff are devoted to help the families make all the necessary arrangements and to conduct a dignified funeral service.
 
 

 
Sefydlwyd Peredur Roberts Cyf nol yn 2013. Mae'n fusnes teuluol sydd yn cynnig arweiniad ar adeg anodd mewn bywyd. Gyda swyddfa yn Bala a Pentrefoelas, mae'r cwmni yn gwasanaethu ardaloedd o fewn Gwynedd a Chonwy.
 
Mae amser o golled yn gyfnod anodd iawn, a gyda chymorth Peredur Roberts a'i staff yn barod iawn i helpu'r teulu i wneud yr holl drefniadau ar gyfer cynnal gwasanaeth urddasol.
 
 
 
 

 
Immediate Need | Sylw Brys

We are available by phone 24 hours a day

 

Gwynedd Area:
01678530239 | 07544962669
 
Conwy Area:
01690770408 | 07884025520